Değerli Öğrenciler; Bilgisayar fikrinin ilk ortaya çıkışı 200 yıldan daha eskidir. Ancak, günümüz bilgisayarlarına geçiş 1950 lerin başında olabilmiştir. Elektronik ve malzeme bilimindeki buluşlar donanım alanında büyük gelişmeler sağlamıştır. 1990 lı yıllarda yazılımın hızlı gelişimi de bilgisayarlara, hem diğer bilimlerde hem de bilgisayar biliminde ivmelendirici bir özellik kazandırmıştır. Bu özellik, bilgisayarları hayatın her alanında vazgeçilmez hale getirmiştir. Fabrikalarda üretimler bilgisayarlarla kontrol edilmektedir. Bilgisayar sayesinde biriken veriler çok küçük hacimlerde saklanabilmekte, raporlar hızlı ve hatasız oluşturulabilmekte, sonuçlar uzak mesafelere çok kısa sürelerde ulaştırılabilmektedir. Tıpta hastalıkların saptanması ve tedavisinde bilgisayarlı sistemler kullanılmaktadır. Buradan, bir bilgisayar mühendisinin mal veya hizmet üreten, yerel veya uluslar arası ağları kullanan her işletmede iş bulabileceği sonucu çıkar. Üniversitelerimizin de bu alanda akademisyenlere çok ihtiyacı vardır. Bilgisayar mühendisliği çağımızın en önemli ve etkili mesleklerinden biridir.